Welcome to our community.

In this community, you can submit ideas, vote on existing ideas, or add comments.

To submit an idea, please click the Submit New Idea button at the top of the navigation sidebar. You will then be asked to add a title and choose a campaign for the new idea. You will also have the option to add tags to the idea. To vote on an idea, simply click the up or down arrows to the right of the idea title/description. And to add a comment, click in the box below the idea.

If you would like to see all ideas created with a specific tag, you can click on the word or phrase via the tagcloud in the navigation sidebar area under "What we're discussing". You can also view ideas sorted by Campaigns from the right navigation area. To return to this page, click the All Ideas link.

Archiefbestel 2.0

Certificering van archivarissen en recordsmanagers is nodig om kwaliteit in archiefvorming en -beheer te garanderen

De kwaliteit van de dienstverlening is mede afhankelijk van de actuele kennis en bekwaamheid van degenen die werken in archiefvormende en archiefbeherende instellingen. Door certificering is de blijvende professionalisering van de beroepsbeoefenaren en de kwaliteit van het recordsmanagement / informatiemanagement, archiefvorming en archiefbeheer en de beschikbaarstelling verzekerd. Kennis vernieuwen en verdiepen, werken ...more »

Submitted by (@k.pompe)
3 comments

Voting

4 votes
Completed

Archiefbestel 2.0

Archiefdiensten moeten zo veel mogelijk archiefstukken gratis, digitaal beschikbaar stellen.

Hierbij zijn alle moderne middelen geoorloofd: Flickr, tagging, wiki's, communities, Twitter etc.

Samenwerken en openheid zijn de ‘nieuwe’ uitgangspunten, waarbij het Manifest voor de Archivaris 2.0 leidend is.

Submitted by (@archief2.0)
6 comments

Voting

3 votes
Completed

Archiefbestel 2.0

Archivarissen in alle soorten en maten zijn nodig om analoge en digitale duurzaamheid te garanderen.

De’ archivaris bestaat niet en het heeft geen zin om nu alles te zetten op archivarissen die overweg kunnen met digitale archieven. We hebben kilometers aan ‘oud papier’. Dit toegankelijk en begrijpelijk houden, vraagt, ook als het gedigitaliseerd is, andere kennis en competenties dan die van de digitale archivaris. Wie van de recent afgestudeerden kan nog een 17e eeuwse akte transcriberen? Diversificatie en specialisatie ...more »

Submitted by (@archief2.0)
7 comments

Voting

3 votes
Completed

Archiefbestel 2.0

Het archiefveld heeft één belangenbehartiger nodig. BRAIN en KVAN moeten zo snel mogelijk fuseren.

De rollen van BRAIN en KVAN zijn volstrekt onduidelijk, het kost vreselijk veel tijd en energie om alles ‘af te stemmen’ en het resultaat is versnippering en verzwakking. BRAIN zou daarom een aparte sectie binnen KVAN moeten zijn.

Submitted by (@archief2.0)
6 comments

Voting

1 vote
Completed

Archiefbestel 2.0

Het Archiefwezen moet zelf met een wetsvoorstel voor een Wet Overheidsinformatie komen.

De Archiefwet is aan herziening en verbreding toe. Tot dusver is ieder initiatief (AWO, nieuwe Archiefwet, herziening Ministeriële Regelingen) bij de betrokken Ministeries vastgelopen en wordt er met lapmiddelen gewerkt. Laat het Archiefwezen met een initiatiefwetsvoorstel komen en dat aan de Tweede Kamer aanbieden. De kennis en kunde hiervoor is binnen het Archiefwezen aanwezig en zo houdt het veld het initiatief.

Submitted by (@chido.houbraken)
7 comments

Voting

1 vote
Completed

Archiefbestel 2.0

Certificeren van overheidsinstellingen is flauwekul, aangezien er geen alternatieven zijn.

Het heeft weinig zin om een overheidsdienst een certificaat te geven dat het ‘recht’ geeft om archieven te beheren. Want wat gebeurt er als dat certificaat ontbreekt? Stel een archiefdienst is niet gecertificeerd, moeten alle archieven die daar beheerd worden dan ondergebracht worden bij een andere dienst? Mag een overheidsinstelling dan geen ‘nieuwe’ archieven overbrengen? Maar waar moeten die archieven dan heen? Of ...more »

Submitted by (@archief2.0)
3 comments

Voting

-1 votes
Completed

PCKVAN10

Archief 2.0 lijkt vooral te gaan over de nieuwste gadgets

Hoewel "2.0" meer een houding is dan het gebruiken van technische hulpmiddelen, lijkt Archief 2.0 helaas meer te gaan over de nieuwste websites, technieken en gadgets dan over een nieuwe attitude.

Submitted by
2 comments

Voting

-1 votes
Active

PCKVAN10

Liever donaties van leden dan sponsoring door derden

Als Archief 2.0 geld nodig heeft, dan ben ik als lid bereid een donatie te doen. Ik heb liever niet dat het netwerk gesponsord gaat worden door bedrijven, instellingen of organisaties, omdat dit de onafhankelijkheid van het netwerk kan beïnvloeden

Submitted by (@christian.van.der.ven)
6 comments

Voting

-5 votes
Active

PCKVAN10

Discussies over zilvervisjes horen niet thuis op Archief 2.0

Archief 2.0 is bedoeld om informatie uit te wisselen over 2.0-zaken en daar vallen vragen over het bestrijden van zilvervisjes zeker niet onder.

Submitted by
17 comments

Voting

-14 votes
Active

PCKVAN10

Archief 2.0 is steeds meer gesloten in plaats van open

Archief 2.0 verandert de laatste tijd van een open community steeds meer in een gesloten kringetje van een kleine, actieve kern, waarin nieuwe deelnemers te weinig ruimte krijgen

Submitted by
5 comments

Voting

-24 votes
Active